Почетна


Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 42 (Декември 2011 - Мај 2012) можете да ги прочитате следните содржини:1. 20 Години Прва детска амбасада во светот - Меѓаши
2. Педофилија
3. Семејно насилство
4. Деца на улица
5. Насилство меѓу младите
6. Мировно образование
7. Трговија со деца
8. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222
9. Од дом на свое
10. Политичка злоупотреба на деца
11. Мониторинг, застапување и лобирање
12. Одржливост и промоција