Почетна » Новогодишни честитки » Новогодишни честитки 2014-2015


Честитките со мотив 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 се со димензии 16,5 x 11,8 cm преклопени или 16,5 x 23,6 cm отворени, а мотивите 5,12 и 13 се со димензии 20 x 10 cm преклопени или 20 x 20 cm отворени. Овогодинешните честитки (м1, м2, м3, м4, м5) се со цена од 35, 00 денари со вклучен плик, а мотивите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кои се минатогодишни и се во ограничени количини, се со цена од 20, 00 денари со вклучен плик. Во цената на честитките не е вклучен ДДВ, бидејќи Првата детска амбасада не е даночен обврзник. Внатрешноста на истите е празна, со можност за дополнително печатење на сопствена порака или лого. Доколку порачката е над 100 парчиња, цената на дополнителното печатење е 9, 00 денари во црно-бело и 11, 00 денари во боја. Доколку порачката е поголема од 200 парчиња за градот Скопје доставувањето го вршиме ние до Вашата адреса, без Ваш надомест. Со секое допечатување на честитка донирате дополнителни 3 денари.Честитките можете да ги порачате на телефонскиот број и факс: 02/2465 - 316, по пошта на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22 а, 1000 Скопје, на електронска пошта: info@childrensembassy.org.mk или да дојдете во просториите на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши.