Почетна » Информатори и публикации » Публикации » Одам на суд


Одам на суд

Kнигата е напишана за помали деца на возраст од 5 до 11 години , кои ке даваат изјава како сведоци во кривичниот суд. наменета е за децата на кои им е нанесено зло и врз кои е направено злосторство или тие биле сведоци на злосторство. информациите кои ги содржи оваа книга имаат за цел да го запознаат детето за ситуацијата со која ке се сретне во судницата и да го подготват за учество во судската расправа.

Повеќе


Публикации