Почетна » Промоција на безбедна училишна средина » Водич за родители » K I L A V U Z


KILAVUZ OKULDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE MÜCADELEDE EBEVEYNLERİN  ROLÜ

 Her çocuğun şiddetten, sömürüden ve istismardan uzak yaşama hakkı vardır. Bu nedenle ülkemizde çocukların korunması ilk sırada yer almakta olup, bu sözleşme imzacı devletlere çocukları tehlikelerden şiddetin her türünden, korumak için gerekli tüm yasal, idari, sosyal ve eğitimsel önlemleri alma yükümlülüğü getiren Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmaktadır. Çocukların refahı ve güvenliği herkes için (ebeveynler, okul, toplum) son derece önemlidir. Ancak hâlâ hassas durumda bulunan çocuklarımız, travma yaşamış, şiddetin belirli bir biçimde uğrayan, olumsuz çocukluk deneyimleri yaşayan çocuklarımız var. Modern aile yapısında, işleyişinde ve dinamiklerinde derin değişimler yaşamakta: yoksulluk, ayrımcılık, şiddet, sosyal dışlanma, boşanmalar gibi çok yönlü krizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak her şeye rağmen çocuklar hala aynıdır ve ebeveynlerinden çok fazla sevgiye, ilgiye ve ilgiye ihtiyaç duyarlar.

Çocukların aileyle birlikte büyüdüğü bir dünyada, okul aynı zamanda her çocuğun teşvik edici ve güvenli bir ortamda gelişip öğrenebileceği güvenli ve destekleyici bir yer olmalıdır. Ancak ne yazık ki gerçeklik toplumu okullarda, şiddetin önlenmesi ve ele alınmasıyla ilgili zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.

PDF...