Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.42


Листа на поддржувачи за 20 годинишнината

Првата детска амбасада во светот Меѓаши на 27.04.2012 ја одбележа својата 20 годишна активност за заштита на правата на децата. На прославата беше прикажан новиот документарен филм преку кој се презентираа главните активности на Амбасадата, како и кратка презентација и говор за работата. По презентацијата следеше и изложба на ликовни и литературни творби од деца од основните училишта во Македонија.

Одбележувањето на годишнината беше поддржано од повеќе бизнис фирми и личности со чија помош беа спроведени предвидените активности. 

Благодарност до: