Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.42


Каси за донации од страна на граѓаните

Касите за донации кои Првата детска амбасада во сетот Меѓаши ги има поставено во маркети, хотели и други фрекфентни места во Република Македонија и понатаму се во употреба преку кои можете да ги подржите активностите кои ги спроведуваме. Преку донација во касичките знаете дека помагате во функционирањето на СОС телефонот, Дневниот центар за деца кои не одат на училиште како и бесплатната правна служба.

Овие служби на првата детска амбасада меѓаши функционираат со помош на граѓаните на нашата Република како и со помош на бизнис фирми и нивни донации.

Ви благодариме на поддршката и довербата.