Home » Reports/Newsletters » Newsletter 34New diplomats


Н.Е. Aimone Anceschi и H.E. Francesco Ivaldi, од Италија се новите членови на дипломатски кор на Првата детска амбасада во светот Меѓаши, Република Македонија