Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.31

Студиско патување во СловачкаИзвршниот Директор на Детската амбасада Меѓаши, М-р Драги Змијанац, учествуваше на студиското патување во Словачка, кое беше спроведено од 4 до 10 ноември 2007 година, од ЦИРа во рамките на Проектот за зајакнување на граѓанското општество во Македонија, финансирано преку УСАИД. “Во рамките на студиското патување беа посетени граѓански организации во Словачка, кои имаат слично поле на интерес како и нашата организација. Најголем впечаток остави граѓанската организација Усмев ако дар  која води грижа за децата од детските домови во Словачка.” –ни изјави М-р Драги Змијанац.