Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.31


Дипломатски Кор на Првата детска амбасада во светот Меѓаши

Нови дипломати на Првата детска амбасада во светот Меѓаши - Репулика Македонија

Им посакуваме добредојде на новите дипломати во семејството на Првата детска амбасада во светот Меѓаши и успешна понатамошна работа за помош на децата во Македонија и во светот.

H.E. Maurizio Pimpinella, Honorary Vice-Consul in Roma.jpg (Prof. Maurizio Pimpinella – Presidente – Osservatorio Internazionale Cards) , President of the Ethical  Circuit

H.E. Maria Rosaria Parlanti, Honorary Vice - Consul in Milano of the First Children's Embassy in the World-MEgjashi, Republic of Macedonia.jpg (Maria Rosaria Parlanti – presidente – Croce Rossa Italiana) - Lombardia

Формиран Конзулат на Детската амбасада во Парма

 
На 18 декември 2007 година врз основа на одлуката на Извршниот Одбор, а според член 9 од Статутот на Првата детската амбасада во светот-Меѓаши дадена е акредитација на нашиот Консул H.E. Dr. Claudio Borghi. Со оваа акредитација тој може да формира Консулат на детската амбасада во Парма, Италија. Конзулатот во Парма ќе работи врз основа на Статутот на Првата Детската амбасада во светот Меѓаши - Репулика Македонија